• کاشی

  • کاشی

Loading

صنایع کاشی تبریز

اطلاعات پایه

صنایع کاشی تبریز

  • تولید کننده

تولید انواع کاشی دیواری

کیلومتر ۲۴ جاده تبریز-تهران
منطقه سعید آباد

https://www.tabriztile.com

مالکیت

۱ شهریور ۱۳۷۴

اطلاعات کارخانه

بیشتر از 5,000 مترمربع

ایران، تبریز، کیلومتر ۲۴ جاده تبریز-تهران منطقه سعید آباد